Massachusetts Supreme Court

The Massachusetts Supreme Court will hear 5 cases today. 1) SJC-11784 Commonwealth v. Waweru, 2) SJC-12509 King v. Spofford, 3) SJC-11572 Commonwealth v. Goitia, 4) SJC-12358 Commonwealth v. Webster, and 5) SJC-12198 Commonwealth v. Deconinck.