Massachusetts Supreme Court

The Massachusetts Supreme Court will today hear 3 cases. 1) SJC-08635 Commonwealth v. Barry, 2) SJC-11507 Commonwealth v. Pina, and 3) SJC-12088 Commonwealth v. Andrade.