Massachusetts Supreme Court

The Massachusetts Supreme Court will hear 3 cases today. 1) SJC-11507 Commonwealth v. Pina, 2) SJC-11933 Commonwealth v. Robertson, and 3) SJC-12145 Commonwealth v. Ortega.