Massachusetts Supreme Court

The Massachusetts Supreme Court will today hear 3 cases. 1) SJC-12167 Commonwealth v. Bin, 2) SJC-11652 Commonwealth v. Moore, and 3) SJC-11670 Commonwealth v. Cruzado.