Massachusetts Supreme Court

The Massachusetts Supreme Court will today hear 4 cases. 1) SJC-12216 Commonwealth v. Hobbs, 2) SJC-10340 Commonwealth v. Dowds, 3) SJC-11210 Commonwealth v. Collazo, and 4) SJC-12214 Commonwealth v. Gallett.