Massachusetts Supreme Court

The Massachusetts Supreme Court will hear 3 cases today. 1) SJC-12199 Commonwealth v. Howard, 2) SJC-11724 Commonwealth v. Combs, and 3) SJC-09264 Commonwealth v. Fernandez.